Tak naprawdę rzeczoznawcą majątkowym jest każda osoba fizyczna, która jest w posiadaniu uprawnień zawodowym w dziedzinie jaką jest szacowanie nieruchomości. Kto może nam nadać takowe uprawnienia? Uprawnienia nadaje oczywiście Minister Infrastruktury. Do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego może podejść każdy, kto tylko posiada stopień ukończenia studiów magisterskich oraz także ten kto posiada ukończone studia podyplomowe. Studia podyplomowe muszą dotyczyć dziedziny jaką jest wycena nieruchomości. Wszelkie osoby posiadające wyżej wymienione wymagania mogą podejść do egzaminu zawodowego. Egzamin zawodowy zdaje się przez PKK, czyli przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Długa droga do nabycia uprawnień

Po pozytywnym zdaniu egzaminu każdy kandydat musi także obowiązkowo odbyć przynajmniej roczną praktykę zawodową. Co czego zobowiązany jest rzeczoznawca majątkowy? Tak naprawdę rzeczoznawca majątkowy jest obowiązkowo zobowiązany oraz także uprawniony do wykonywania wszelkich czynności, oczywiście z zakresy szacowania nieruchomości. Szacowanie nieruchomości musi obowiązkowo odbywać się zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, a dodatkowo także ze wszelkimi standardami zawodowymi. Rzeczoznawca majątkowy musi także liczyć się z obowiązkiem zachowania należytej staranności. Rzeczoznawca majątkowy musi także zachować poufność. Nie wolno pod żadnym pozorem przekazywać informacji osobom tak zwanym trzecim. Rzeczoznawca majątkowy ma całkowite prawo do wyceny samej nieruchomości jak i zarówno ich wszelkich części składowych. Ma także prawo do wyceny wszelkiego rodzaju szkód oraz nakładów, które zostały poniesione w związku z nieruchomością lub także z jej częściami składowymi. Każdy musi wiedzieć, że wycenia nieruchomości dokonywana jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

dyduch

Forma ustna czy jakakolwiek inna forma jest całkowicie niedozwolona. W wycenie nieruchomości jest oczywiście zawarta wartość rynkowa konkretnej nieruchomości, odtworzeniowa, katastralna czyli fiskalna oraz propozycja dotycząca bankowo-hipotecznej wartości danej nieruchomości. Aby rzeczoznawca majątkowy mógł dokonać wyceny może zażądać od organu właściwego czy nawet od sądu wszelkich informacji, które zostały szczegółowo zawarte w konkretnej ustawie. Mam tutaj na myśli ustawę o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy może także sporządzić wszelkie wyrysy oraz wpisy danych z okazywanych mu podczas procesu jakim jest wycena nieruchomości. Mało także kto wie, że rzeczoznawca majątkowy może tak naprawdę w każdej chwili odmówić wykonywania danej wyceny. Powód jest jeden jest to zagrożenie jego obiektywizmu. Rzeczoznawca majątkowy także pod żadnym względem nie może podjąć się wyceny nieruchomości należącej do jego rodziny czy też należącej do niego. Zarobki rzeczoznawcy są bardzo wysokie. Mówi się, że rzeczoznawca majątkowy, który jest doświadczony oraz wykonuje wiele zleceń w ciągu miesiąca może nawet zarobić między 20, a 30 tysięcy złotych.