Obróbka drewna jest to proces, który ma na celu nadanie drewnu wymaganych przez producenta rozmiarów, kształtów i właściwości, poprawę jego naturalnych cech oraz usunięcie wad. Do tego wykorzystywane są maszyny do obróbki drewna. Jednym z takich procesów jest obróbka mechaniczna, w której następuje korowanie, skrawanie, łupanie i rozdrabnianie. Mechaniczna obróbka jest również obróbką plastyczną. Taką obróbką określa się zgniatanie, ściskanie, walcowanie, wytłaczanie, gięcie oraz prasowanie płyt i brykietów. Kolejnym rodzajem obróbki wykorzystywanym w przemyśle drzewnym jest obróbka cieplno-wodna zwana inaczej hydrotermiczna. Jest to warzenie drewna poprzez oddziaływanie na nie gorącą wodą, parowanie drewna poprzez działanie na drewno parą wodną oraz suszenie, które polega na oddziaływaniu mieszaniną pary wodnej i powietrza. Stosowany jest również przerób drewna określany jako obróbka chemiczna. Służy ona do wytwarzania celulozy, furfurolu, węgla drzewnego, kalafonii, terpentyny Ta metoda jest łączona w niektórych zakładach z metodą mechaniczną. Fizycznochemiczna metoda służy do produkcji tworzyw drewnopochodnych.

 strugarka-unimat

Rodzaje maszyn do obróbki drewna

Maszyny do obróbki drewna jakich używają zakłady to najczęściej skrawarka, tokarka, frezarka, wyrzynarka czy też pilarka elektryczna. Strugarki do drewna podzielone są na strugarki do płaszczyzn i  strugarki do strugania kształtowego. Strugarka do płaszczyzn określana jako grubościówka ma przeznaczenie nadawania struganej desce określonej grubości. Dzisiejsze urządzenia mogą obrabiać jedną, dwie lub nawet cztery płaszczyzny jednocześnie. Specjalnym rodzajem strugarki jest dłutownica. Ta obrabiarka do obróbki skrawaniem wykonuje główny ruch prostoliniowy w płaszczyźnie pionowej narzędzia skrawającego. Narzędzia wykorzystywane do dłutowania są bezpośrednio mocowane w imaku nożowym lub specjalnych oprawkach wraz z niosącym je suwakiem. Dłutownica wyposażona jest w stół obrotowy wraz z podzielnicą, co umożliwia dokładne ustawienie kątowe przedmiotu obrabianego.

Kilka słów o pilarkach

Szeroką gamę posiadają maszyny od obróbki drewna jakim są pilarki. Służą one do mechanicznego podziału drewna w wyniku jego ruchu i mechanicznego oddziaływania elementu skrawającego nazywanego piłą. W przemyśle drzewnym często wykorzystuję się jeden z rodzajów pilarki zwanej wyrzynarką. Wykonuje ona ruch posuwisto-zwrotny piłki i za jej pomocą wykonuje cięcie drewna. Są one wykonane jako narzędzia ręczne lub stacjonarne. Zostały przystosowane przede wszystkim do cięcia po krzywej lub powierzchni o nieregularnych kształtach, do wycinania otworów i przecinania po linii prostej. Maszyny do obróbki drewna jakim są wyrzynarki zostały tak zaprojektowane by umożliwiały cięcie pod zadanym kątem ułatwiając wycinanie pod połączenia stolarskie. Mogą być też wyposażone w tak zwane podcinanie. Wówczas brzeszczot wyrzynarki oprócz ruchu góra-dół, będzie wykonywał ruch w przód i tył umożliwiając szybsze cięcie. Niektóre wyrzynarki są wyposażone w dmuchawę usuwającą wióry i trociny z miejsca pracy.