Przed rozpoczęciem każdej budowy należy spełnić kilka podstawowych obowiązków. Przede wszystkim konieczne są stosowne zezwolenia by móc rozpocząć prace. Gdy zezwolenia zostały wydane przychodzi czas na przetransportowanie zakupionych materiałów na teren budowy. Działka, na której będą wykonywane prace musi być uporządkowana.

Niezależnie od rodzaju budowy, czy jest to dom, magazyn, galeria handlowa, konieczne będzie wyrównanie gruntu. Innymi słowy chodzi o niwelację terenu. Jest to bardzo ważna czynność przygotowawcza, dzięki niej dalsze prace będą znacznie łatwiejsze.

Czym dokładnie jest niwelacja terenu? 

niwelacja terenuNiwelacja terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego oraz odpowiedniego ukształtowania jej powierzchni stosownie do zamierzeń dalszego wykorzystania działki. W ten sposób wyrównuje się działkę budowlaną, usuwane są wszelkie wzniesienia. Prawidłowo niwelacji terenu dokonuje się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnianie jego ubytków według danych dotyczących wysokości wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi.

Jest kilka metod ustalania wysokości terenu:

  • Niwelacja geometryczna,
  • Niwelacja trygonometryczna,
  • Niwelacja barometryczna,
  • Niwelacja hydrostatyczna,
  • Niwelacja satelitarna.

Niwelację terenu stosuje się w celu uporządkowania działki pod budowę, wylanie fundamentów. Tego typu rozwiązanie wykorzystuje się również przy budowie dróg, placów, parkingów. Można powiedzieć, że praktycznie przy okazji każdej budowy. Teren musi być wyrównany by powstający na nim budynek był stabilny, powierzchnia placu czy parkingu odpowiednio płaska, ze spadkami wyłącznie w zaplanowanych miejscach.

Profesjonalny sprzęt i pomiary są bardzo ważne

Występuje kilka rodzajów pomiarów dokonywanych na budowie, niezbędnych by niwelacja przebiegła zgodnie z planem. Wykonuje się je za pomocą niwelatorów laserowych, optycznych i elektronicznych.

Wysokość – podstawowa informacja na całej budowie, jest to stała wysokość niezmienna na całym terenie

Nachylenie – pomiar wymagany dla rurociągów, dróg, parkingów i innych miejsc, w których konieczny jest naturalny odpływ wody.

Pion– wartość niezbędna dla ścian, słupów lub kolumn umieszczanych prostopadle do poziomu.

Kierunek – podstawa każdego aspektu budowy. Bez właściwej kontroli linii ściany nie spotykałyby się pod kątem prostym, a linie proste nie byłyby proste.

Gdy już pomiary zakończyły się, potrzebny jest sprzęt do wyrównywania terenu, taki jak walce, równiarki, spychy, zagęszczarki.

Solidna podstawa

Niwelacja terenu jest podstawową kwestią na każdej budowie. Nie ważne czy jest to budowa domu, parkingu, placu czy wyrównywanie działki pod ogród. Pomiarów dokonuje się niwelatorami elektronicznymi lub laserowymi. Zapewniają precyzję w wykonywaniu obliczeń, dają dokładne informacje o tym ile ziemi należy usunąć. Ile pozostało gruntu do usunięci by osiągnąć zaplanowany poziom. Ziemie usuwa się lub dosypuje za pomocą spychów, równiarek i walców. Dzięki temu wszystkie prace będą wykonywane na terenie idealnie wyrównanym.