Dawniej o badaniach geotechnicznych gruntów sądziło się, że jest to niepotrzebny koszt, na który nie warto się decydować, tylko porozmawiać z sąsiadami o danej ziemi. Obecnie tego typu badanie jest obowiązkowe i często pozwala ustrzec przed katastrofą budowlaną. Tylko czym są badania geotechniczne gruntu i kto powinien je zlecić?

Czym są badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu są prowadzone, aby ustalić warunki wodno-gruntowe posadowienia obiektów budowlanych. Dzięki temu pozwalają uzyskać ważne informacje na temat typu gruntów, jakie znajdują się na danym obszarze, głębokość umiejscowienia poszczególnych warstw gruntu, w tym warstwy nośnej, poziom oraz wahania wód gruntowych, rodzaju fundamentowania, jaki należy zastosować, by budynek był bezpieczny i czy w ogóle można stawiać budynek na danym terenie.

Kto i kiedy powinien zlecić oraz przeprowadzić badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu należy zlecić jeszcze przed zakupem danej działki pod roboty budowlane, ponieważ jeżeli inwestor kupi niepewną działkę pod budowę, a później okaże się, że na danym terenie nie można niczego budować, to narazi się na spore straty. Najpóźniejszym terminem, na jaki trzeba się zdecydować, jest moment tuż przed zleceniem prac budowlanych. Najlepiej, aby zleceniodawcą badań\ został sam inwestor za pozwoleniem obecnego właściciela działki, który chce wykorzystać działkę pod budowę. Jeżeli właściciel danej ziemi sam zleci to badanie, może ubiegać się do nieuczciwych działań, aby tylko sprzedać wadliwą ziemię.

Badania geotechniczne

Jak wygląda proces realizacji badań geotechnicznych gruntów?

Badania geotechniczne gruntów polegają na wykonaniu odpowiednich odwiertów w ziemi. Dzięki tego typu prac można stwierdzić, jakie są warstwy gruntu oraz jaki jest poziom wód gruntowych, co przekłada się na planowe wykorzystanie materiałów budowlanych oraz decyzję o projektowaniu ewentualnej piwnicy, czy garaży podziemnych. Każde parce gruntowe planuje się inaczej, dostosowując je do projektu budynku, wtedy geotechnicy mogą wykonać odwierty w prawidłowych miejscach.

Sam proces badań jest względnie krótki, trwa około dwóch godzin, lecz czas oczekiwania na sporządzenie dokumentacji jest dość długi, ponieważ wynosi ok. 2 tygodnie. W tym czasie firma badająca grunt sporządza pismo wyjaśniające, jakie badania gotechniczne i w jakich miejscach zostały przeprowadzone, kolejnym dokumentem powinna być dokładna analiza gruntu i zalecenia dotyczące przyszłych prac budowlanych. Oprócz tego dokumentacja powinna zawierać: dane na temat przepuszczalnej zmiany wód gruntowych, informacje o głębokości wód gruntowych, a także informacje o nośności oraz wzajemnego położenia gruntów względem siebie.

Dlaczego warto wykonać badanie geotechniczne gruntu?

Pomimo aspektu prawnego takie badanie może okazać się bardzo pomocne w trakcie budowy. Oprócz wyżej wymienionych korzyści badanie geotechniczne gruntu może:

– wskazać odpowiedni sposób zabezpieczenia budynku przed wodą opadową. To pozwoli uniknąć podtopień, kałuż i zalewania fundamentów wokół domu,

– odkryć potencjalne punkty zalegania słabej jakości gruntów, co się często zdarza, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej,

– ustalić warunki wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków,

– wskazać pokłady piasku, które mogą zostać wykorzystane w trakcie budowy.

Badania geotechniczne

Ile kosztuje badanie geotechniczne gruntu?

Cena nigdy nie jest stała, ponieważ wartość prac dostosowuje się do ilości i głębokości odwiertów, a także czy planujemy zrobić piwnice bądź podziemne garaże. Oprócz tego, jeśli na danym terenie występują podtopienia, to może się okazać, że prace trzeba będzie powtórzyć, co wiąże się z kolejnymi kosztami. Możemy również zlecić badanie PH wody, co ma wpływ na beton, z tego względu cena jest większa, ponieważ należy doliczyć koszt pracy techników laboratoryjnych. Jednak co ważne, takie badania zawsze będą tańsze od zakupu działki, a mogą nas ustrzec przed wieloma kłopotami.

Badania geotechniczne gruntu przeprowadza się, aby sprawić, w jakiej kondycji i jakości pozostaje grunt, na którym chcemy wykonywać prace budowlane. Warto podjąć tego typu czynności samodzielnie za uprzednią zgodą właściciela działki przed zakupem terenu, pozwoli to na ominięcie wielu problemów związanych z budową oraz uniknięcia katastrofy budowlanej.